Tags: sự khác biệt sốt xuất huyết và virus zika

Dấu hiệu khác biệt virus zika và sốt xuất huyết.

Virus zika và sốt xuất huyết đều là do loài muỗi vằn Aedes gây nên. Loài muỗi vằn này là trung gian truyền bệnh cho