Tags: Samsung Galaxy S7 Edge uy tín

Bây giờ bạn có thể chia sẻ những hình ảnh động như là một video trên Samsung Galaxy S7 và S7 Edge

Theo một cuộc kiểm duyệt gần đây, đã chỉ ra rằng bản cập nhật của Samsung Galaxy S7 chính hãng đã chính thức hóa chế