Tags: poster

Thiết kế đẹp – Thiết kế quảng cáo – Thiết kế đồ họa – Website hay

Poster thường được thiết kế và in trên khổ lớn và là lựa chọn cuả nhiều nhà quảng cáo. Để đạt hiệu quả tốt nhất