Tags: phở

Phở – Phở bò, Phở gà, phở Hà Nội, Phở Nam Định – Quán phở ngon – Website hay

Đã có biết bao nhà văn nổi tiếng như Cụ Nguyễn, Thạch Lam, Băng Sơn, hay Vũ Bằng,… ca ngợi về phở, dưới những ngòi