Tags: mimaki

Thế Giới Máy Cắt Chữ – Website hay

MimakiCG-60SL là dòng Máy cắt decal cao cấp nhưng bán chạy nhất tại Việt Nam hiện nay. Thua Mimaki CG-60SR và FX series ở tính