Tags: iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus sẽ là sản phẩm chiến lược của Apple trong thời gian tới

điện thoại iPhone 7 và iPhone 7 Plus được nhận định sẽ ra mắt cùng thời điểm. Tuy nhiên, Apple có vẻ như trang bị