Tags: Galaxy S7 gần 16 triệu

Galaxy S7 gần 16 triệu, nhưng chi phí sản xuất khoảng 5,6 triệu

Chưa trừ đi các khoản chi phí như phân phối, marketing hay nghiên cứu – phát triển thì con số 255 USD sẽ giúp nhà