Tags: fitbit charge hr

Vòng đeo tay theo dõi sức khỏe Fitbit Flex hỗ trợ thêm nhiều máy Android

Fitbit có sự tăng trưởng ngoạn mục khi cổ phiếu lần đầu tiên tăng đến 52% kể từ khi ra mắt với tư cách một