Tags: Bộ nhớ khủng

Điện thoại iPhone 7 sẽ sở hữu bộ nhớ trong 256 GB.

Siêu phẩm iphone 7 quốc tế sẽ sở hữu bộ nhớ trong khủng lên đến 256 GB. Bộ nhớ chưa bao giờ xuất hiện trên