Tags: bàn phím

iPhone 6 Plus : Liệu có phải là tương lai của iPhone

Có phải tầm nhìn của iPhone 6 Plus là đúng: Nó có thực sự là tương lai của iPhone ? Có lẽ điều đó là