Tags: 6 triệu

Galaxy S7 gần 16 triệu, nhưng chi phí sản xuất khoảng 5,6 triệu

Chưa trừ đi các khoản chi phí như phân phối, marketing hay nghiên cứu – phát triển thì con số 255 USD sẽ giúp nhà