Thế Giới Doanh Nghiệp – Thế Giới Doanh Nhân – CEDS.org.vn – Website hay

Doanh nghiep là thuật ngữ có nguồn gốc từ lĩnh vực kinh tế học. Doanh nghiệp như một cái áo khoác (phương tiện) để thực hiện ý tưởng kinh doanh. Muốn kinh doanh, thương nhân phải chọn lấy cho mình một trong số những loại hình mà pháp luật quy định.
 

Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy đòi hỏi các thương nhân khi bắt đầu khởi nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn một môi hình doanh nghiệp sao cho phù hợp với lĩnh vực, quy mô kinh doanh của mình.

 
Nội dung cùng danh mục

Trả lời